Zytnia Kozart

Koza stojąca w niewielkich krzakach.