Komunikat: zakaz wejścia do lasów

Z polecenia Premiera RP, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wprowadził w dniach od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. tymczasowy zakaz wstępu do lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Nadleśnictwa, które są położone na terenie parków krajobrazowych wydały już odpowiednie zarządzenia, w związku z tym nie wolno wchodzić na tereny leśne w zarządzie Lasów Państwowych.

Przypominamy również, że do odwołania obowiązuje zakaz spacerowania po terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne (parki miejskie, zieleńce, promenady, bulwary).