Wyniki konkursu

Drodzy Przyjaciele Parków Krajobrazowych! 😊

Zapewne pamiętacie ogłoszony przez nas konkurs na OGRODY PRZYJAZNE NATURZE

Dziś chcemy się z Wami podzielić wynikami.

Na wstępie chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim przemiłym Uczestnikom, z którymi Komisja Konkursowa miała okazję spotkać się osobiście podczas wizji terenowych w zgłoszonych ogrodach. Dziękujemy za podjęcie wyzwania i chęć podzielenia się efektami pracy, która wymaga miłości do przyrody, ogromnej cierpliwości i pomysłowości.

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych podczas wizyt w ogrodach, ciepło i entuzjazm dały się odczuć w każdym z miejsc, zarówno dzięki ich wyjątkowości i pięknu, jak i sympatii Gospodarzy.

Ze zgłoszonych do konkursu założeń ogrodowych trzy znajdują się na terenie parków krajobrazowych. W poniższym opisie staraliśmy się uchwycić coś charakterystycznego.

– Ciężkowicko – Rożnowski Park Krajobrazowy – ogród w Ciężkowicach, z wykorzystaniem wody opadowej w wybudowanym przez Właściciela ogrodowym wodospadzie, rozplanowaniem roślinności na trzech poziomach terenu, z pomysłem na szersze udostępnianie ogrodu dla turystów; z dużą różnorodnością gatunkową roślin;

– Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy – ogród w Łomnej, wysoce dopielęgnowany, z pomysłowym wykorzystaniem przestrzeni pod wysokimi drzewami dla innej roślinności i starannej dekoracji ogrodowej, z urokliwymi poidełkami dla ptaków, z uszeregowaniem kompozycyjnym kwiatów i krzewów.

– Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy – ogród w Lipnicy Murowanej – realizowany na terenie dawnej łąki przy zaadaptowanej urokliwej drewnianej stodole, która dzięki Właścicielom dostała drugie życie; Właściciele nie ustają w pracach nad zachowaniem wiejskiego uroku tego miejsca, z wykorzystaniem recyklingu w dekoracji i elementach użytkowych.

Wszystkie wymienione ogrody cechuje bioróżnorodność. Wymagane kryteria oceny: walory ekologiczne, dekoracyjne, użytkowe, edukacyjne oraz dobre praktyki ogrodnicze zostały spełnione i będą rozwijane.

Ze względu na wysoki poziom zgłoszonych do konkursu realizacji Komisja postanowiła wyróżnić każdy ogród. Pasja, cierpliwość, zmysł twórczy i estetyczny, znajomość roślin i wrażliwość na potrzeby dzikich zwierząt, które korzystają z dobrodziejstw ogrodów przydomowych to cechy, które mają swe odzwierciedlenie w zgłoszonych realizacjach, a tym samym charakteryzują wszystkich Właścicieli powyższych ogrodów.

Tarnowski Oddział ZPKWM skontaktuje się z Uczestnikami w sprawie przekazania nagród.