Wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałpolska

W dniu 28.07.2022 ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałpolska.

Sąd konkursowy w składzie:

  • dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK, Katedra A-2 Politechniki Krakowskiej
  • prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, Katedra A-8 Politechniki Krakowskiej;
  • mgr inż. arch. Paweł Koperski, 3D-Architekci;
  • dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska;
  • mgr inż. Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego;
  • mgr inż. Piotr Dmytrowski, Kierownik krakowskiego oddziału ZPKWM;
  • mgr Bożena Boba-Dyga, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków.
  • Paweł Kamiński, Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego

dokonał oceny prac konkursowych i wybrał najlepsze prace konkursowe.

I miejsce
Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, ul. Gieysztora 4/177, 02-999 Warszawa
Liczba uzyskanych punktów – 84,6
Praca oznaczona numerem 910311
Nagroda pieniężna w wysokości 38.000 zł

Uzasadnienie I miejsca
– za prawidłowe rozwiązanie funkcji obiektu przy założonym programie
– za stworzenie prostego, charakterystycznego obiektu
– wykorzystanie ekologicznych materiałów
– wpisanie się w krajobraz kulturowy i historyczny obszaru
– za otwarty charakter zabudowy dopasowany do morfologii terenu
– prawidłowe powiązanie architektury z formą
– prostą bryłę, tanią i ekonomiczną w eksploatacji

II miejsce
ENONE Architektura Rafał Sokołowski, ul. Mokra 20/22 lok. 59, 95-200 Pabianice
Liczba uzyskanych punktów – 60,4
Praca oznaczona numerem 271928
Nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł

Uzasadnienie II miejsca
– za prawidłową dyspozycję przestrzeni w kontekście urbanistycznym
– za stworzenie interesującego przedpola budynku
– za zaproponowanie zwartej i ekonomicznej bryły budynku
– za prostotę i czytelność koncepcji
– umiejętne wpisanie elewacji w kontekst krajobrazowy
– rozwiązania ekologiczne i efektywne energetycznie

III miejsce
Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11, ul. Grochowska 6b, 31-521 Kraków ; adres korespondencyjny: ul. Olszańska 7a, 31-513 Kraków
Liczba uzyskanych punktów – 54,4
Praca oznaczona numerem 178523
Nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł

Uzasadnienie III miejsca
– interesujące rozwiązanie przestrzenne
– zaproponowanie ciekawej formy architektonicznej
– działania proekologiczne
– zaproponowanie dwukondygnacyjnego parkingu dla użytkowników terenu
– atrakcyjnie rozwiązanie strefy wejścia
– nieszablonowe podejście do tematu

Publiczna dyskusja o konkursie planowana jest w dniu 11 sierpnia o godzinie 13.00, w Sali im. św. Jana Pawła II w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Basztowej 22 (pierwsze piętro).

Z nagrodzonymi pracami można zapoznać się na stronie https://zpkwm.pl/konkurs_jcep/