Skocz z nami na Jurę – „Czego nie widać?” – wycieczka krajobrazowa