Wiata Losie (3)

Drewniana ążurowa wiata, obok widoczne tablice ścieżki edukacyjnej