Wiata Losie (2)

Drewniana, ażurowa wiata z tablicą informacyjną o ścieżce przyodniczej