SAMOCHODEM

,,Rodzinna przejażdżka
po Cieżkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym”
CRPK
,,Dworskim szlakiem”
Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego
Dwór W Stróżach
“Pętla popradzka”- wycieczka samochodowa
po Popradzkim Parku Krajobrazowym
Widok
Wycieczka
,,Na Brzankę”
Widok Z Wieży
,,Wojenny
szlak”
Ryglice cmentarz
,,Szlak
Orlich Gniazd”
PKOG PS 022