ROWEREM

Wycieczka rowerowa po Ciężkowicko-Rożnowskim
Parku Krajobrazowym
kokoryczka wielkokwiatowa
Przez Rytro na najwyższy szczyt
Popradzkiego
Parku Krajobrazowego
Radziejowa
Przejażdżka ,,Zabytkowym Szlakiem”
Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki
Kościół W Swoszowej
Rowerem
przez Brzankę
Droga
Wokół Wiśnicza
i Lipnicy
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jurajski Szlak Rowerowy
“Orlich Gniazd”
PKOG PS 007a
Przejażdżka
Doliną Dłubni
źródło w DPK
Rowerem
po Puszczy Dulowskiej
TPK