TURYSTYKA

Obszar parków krajobrazowych województwa małopolskiego, cechuje się wybitnymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i duża liczbą zabytków. Stanowi on doskonały teren do uprawiania turystyki, zwłaszcza krajoznawczej.
Przez teren parków prowadzą liczne piesze i rowerowe szlaki turystyczne, a także zostały wytyczone ścieżki dydaktyczne. Cały teren posiada doskonałe warunki do rekreacji.

DLA RODZIN

SAMOCHODEM

ROWEREM

PIESZO

SZLAKI TEMATYCZNE

TURYSTYKA KWALIFIKOWANA

1 KM (2)
Skał‚a Borówka (2)