TURYSTYKA

Obszar parków krajobrazowych województwa małopolskiego, cechuje się wybitnymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i duża liczbą zabytków. Stanowi on doskonały teren do uprawiania turystyki, zwłaszcza krajoznawczej.
Przez teren parków prowadzą liczne piesze i rowerowe szlaki turystyczne, a także zostały wytyczone ścieżki dydaktyczne. Cały teren posiada doskonałe warunki do rekreacji.

Skał‚a Borówka (2)