Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.zpkwm.pl

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (w skrócie ZPKWM)

Telefon: +48 12 415 72 21, +48 12 415 38 33
E-mail: sekretariat@zpkwm.pl

Adres korespondencyjny: ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków

 Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021

Strona podmiotowa www.zpkwm.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
  • Część zamieszczonych na stronie internetowej filmów nie posiada napisów
  • Część zamieszczonych na stronie internetowej zdjęć nie posiadają opisu alternatywnego

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Deklarację sporządzono dnia: 31.03.2021

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Monika Chochołek – Kierownik Zespołu Administracji.
e-mail: m.chocholek@zpkwm.pl
Telefon: 501 273 404

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego:

  • Oddział Kraków, ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków
  • Oddział Tarnów, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów
  • Oddział Stary Sącz, Wola Krogulecka 82, 33-342 Barcice

nie spełniają wszystkich wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, gdyż znajdują się w pomieszczeniach wynajmowanych przez ZPKWM i w związku z tym nie ma możliwości dokonywania zmian, wpływających na dostępność architektoniczną. Leży to w gestii właścicieli budynków. Pracownicy Zespołu służą jednak pomocą w dostępie do budynków, istnieje możliwość zejścia do petenta oraz wejścia do budynków z psem asystującym.

Szczegółowy opis poszczególnych lokalizacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego:

Siedziba przy ul. Vetulaniego 1A w Krakowie.

Do siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego można dojechać linią autobusową 154 kursującą z Dworca Głównego Zachód lub 144 kursującą z Rżąki.

Aktualne rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie znajdują się na stronie http://rozklady.mpk.krakow.pl/

Obecnie trwają prace remontowe przy ulicy Opolskiej w związku z czym zalecany jest dojazd do pętli Krowodrza Górka, gdzie kursują linie tramwajowe tj. 3, 5, 18 i 50 oraz linie autobusowe tj. 102, 120, 137, 138, 168, 194. Z pętli autobusowej liną 744 można dojechać do przystanku Prądnik Biały Zachód skąd już pieszo w ciągu 5 minut można znaleźć się w siedzibie firmy. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych ale nie zawsze jest on dostępny.

Wejście do budynku wymaga pokonania kilku schodów, nie ma podjazdu dla wózków ani windy.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz tablica informacyjna na której umieszczone są informacje o rozmieszczeniu poszczególnych firm na piętrach. Siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa znajduje się na I piętrze – Dziennik Podawczy pok. 113.

Siedziba przy ul. Ostrogskich 5 w Tarnowie.

Do siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego można dojechać liniami autobusowymi:

31 – kursuje na trasie “os. Westerplatte” – “Góra św. Marcina” (trzeba wysiąść na przystanku “Tuwima”),

208 – kursuje na trasie “Pułaskiego  pętla” – “Łękawka – Kościół” (trzeba wysiąść na przystanku “Hala Tuchowska”)

225 – kursuje na trasie “Pułaskiego  pętla” – “Świebodzin – Kłokowa PKP” (trzeba wysiąść na przystanku “Hala Tuchowska”)

227 – kursuje na trasie “Pułaskiego  pętla” – “Zawada pętla”(trzeba wysiąść na przystanku “Hala Tuchowska”).

Aktualne rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Tarnowie znajdują się na stronie http://rozklad.komunikacja.tarnow.pl/

Z obu przystanków, idąc pieszo, w ciągu 5 minut można znaleźć się w siedzibie firmy. Przed budynkiem znajduje się również parking dla samochodów osobowych ale nie zawsze jest on dostępny.

Wejście do budynku wymaga pokonania niskiego krawężnika, nie ma podjazdu dla wózków ani windy.

Na parterze znajduje się  tablica informacyjna na której umieszczone są informacje o rozmieszczeniu poszczególnych firm na piętrach. Siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa znajduje się na II piętrze – Dziennik Podawczy pok. 31.

Siedziba w Woli Kroguleckiej

Do siedziby oddziału starosądeckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego znajdującego się we wsi Wola Krogulecka w Gminie Stary Sącz można dojechać drogą krajową numer 87,  jest to trasa łącząca Nowy Sącz ze Słowacją. W centrum miejscowości Barcice nieopodal kościoła należy kierować się  na wschód do wsi Wola Krogulecka. W  centrum wsi skręcamy na południe  zgodnie z kierunkowskazem –  „Odpole”, po przejechaniu kilkudziesięciu metrów skręcamy w prawo i trafiamy do siedziby ZPKWM. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z 5 miejscami parkingowymi.

Wieś Wola Krogulecka nie posiada połączeń komunikacji publicznej.

Dojście do pomieszczeń biurowych oraz sekretariatu wymaga przejścia klatką schodową z parteru na pierwsze piętro budynku, nie ma podjazdu dla wózków ani windy. Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon do kontaktu z sekretariatem oddziału. Przed budynkiem możliwość skorzystania z dostępnych ławostołów.

Koordynatorzy Dostępności w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej:

Monika Chochołek – Kierownik Zespołu Administracji.
e-mail: m.chocholek@zpkwm.pl
Telefon: 501 273 404

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej:

Joanna Dragon – Specjalista ds. edukacji
e-mail: j.dragon@zpkwm.pl
Telefon: : 573 328 206