Tablica Graniczna JŻOChK (7) Małec

Czerwona tablica z napisem Jastrąbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu