Tablica Graniczna JŻOChK (6) Radgoszcz

Czerwona tablica z napisem Jastrąbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu