Tablica Graniczna JŻOChK (5) Smyków

Czerwona tablica z napisem Jastrąbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu