Tablica Graniczna JŻOChK (4) Smyków

Czerwona tablica z napisem Jastrąbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu