Tablica Graniczna JŻOChK (3) Nowe Żukowice

Czerwona tablica z napisem Jastrąbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu