Tablica Graniczna JŻOChK (2) Jodłówka Wałki

Czerwona tablica z napisem Jastrąbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu