Tablica Graniczna JŻOChK (1) Pogórska Wola

Czerwona tablica z napisem Jastrąbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu