Tablica Graniczna BOChK (8) Sterkowiec

Czerwona tablica z napisem Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu