Tablica Graniczna BOChK (7) Przyborów

Czerwona tablica z napisem Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu