Tablica Graniczna BOChK (6) Borzęcin

Czerwona tablica z napisem Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu