Tablica Graniczna BOChK (5) Szczurowa

Czerwona tablica z napisem Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu