Tablica Graniczna BOChK (4) Wrzępia

Czerwona tablica z napisem Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu