Tablica Graniczna BOChK (2) Borek

Czerwona tablica z napisem Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu