Tablica Graniczna BOChK (1) Brzesko

Czerwona tablica z napisem Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu