Sprawozdanie z konferencji „Park Krajobrazowy Beskidu Małego”

W dniach 07-08 października 2019 w Bielsku Białej odbyła się konferencja „Park Krajobrazowy Beskidu Małego”. Celem Konferencji było propagowanie i realizacja zasady zrównoważonego rozwoju na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego po stronie województwa małopolskiego i śląskiego wśród samorządów gminnych. Jednym z tematów poruszanych na konferencji była zmiana rozporządzenia w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o ochronie przyrody na części parku po stronie małopolskiej nowa uchwała już obowiązuje, po stronie śląskiej zainteresowane gminy są na etapie konsultacji.

Dla zobrazowania piękna Parku Krajobrazowego Beskidu Małego zapraszamy do oglądania zdjęć z tego Parku –> link oraz oglądania filmu -> link. Mamy nadzieje, że konferencja odpowiedziała na wiele pytań dotyczących realizacji polityki ochrony przyrody i krajobrazu.

—————–

Organizatorem konferencji był Zespół Parków Województwa Śląskiego oraz Zespół Parków Województwa Małopolskiego przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Materiały z konferencji: „Park Krajobrazowy Beskidu Małego”