Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Skawiński obszar łąkowy PLH120079 oraz Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 sierpnia b.r. w godz. 15:30-19:30 w Sali Sesyjnej (sala 702, VII piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony zakres treści planu ochrony dla Parku. Będzie również możliwość wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej poszczególnych elementów planu.

Bardzo prosimy w miarę możliwości o zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu na adres mailowy: krakow@zpkwm.pl

 

Program spotkania (do pobrania)

 

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkania do pobrania (format pdf):

1 – Informacja dot. obszaru

2 – Informacja dot. opracowania planów ochrony

3 – Podsumowanie inwentaryzacji

4 – Cele ochrony

5 – Zagrożenia

6 – Działania ochronne

7 – Zagospodarowanie przestrzenne

8 – Zakres PZO Skawiński obszar łąkowy

9 – Zakres PZO Dębnicko Tyniecki obszar łąkowy