PRACOWNICY

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

dr inż. Marcin Guzik
12 415 72 21, 12 415 38 33
e-mail: sekretariat@zpkwm.pl

 

Zespół Finansowo-Księgowy

mgr Magdalena Siwiec
Główny księgowy
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 51
e-mail: m.siwiec@zpkwm.pl


mgr Magdalena Kucharzyk

Zastępca głównego księgowego

453 025 941
e-mail: m.kucharzyk@zpkwm.pl


mgr Ewa Brygider
Specjalista ds. księgowości
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 53
kom. 573 329 955
e-mail: e.brygider@zpkwm.pl


mgr inż. Agnieszka Erazmus-Sajdak
Specjalista ds. kadrowo-księgowych

kom. 573 328 655
e-mail: a.erazmus@zpkwm.pl

Stanowisko ds. kadr i płac

mgr Iwona Burda
Główny specjalista ds. kadr i płac
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 50
e-mail: i.burda@zpkwm.pl

Zespół Organizacyjny

mgr inż. Karolina Laszczak
Kierownik Zespołu Organizacyjnego

kom. 453 060 225
e-mail: k.laszczak@zpkwm.pl

mgr inż. Włodzimierz Okrajek
Główny specjalista

12 415 38 33 wew. 14
kom. 573 328 179
e-mail: w.okrajek@zpkwm.pl

 mgr inż. Ewelina Mazur-Gądek
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
kom. 573 891 719
e-mail: e.mazur@zpkwm.pl

 …

 mgr Piotr Błachut
Główny specjalista ds. inwestycji
kom. 573 891 718
e-mail: p.blachut@zpkwm.pl

 …

mgr Monika Ledniowska
Główny specjalista ds. projektów
18 446 09 00 wew. 66
kom. 573 339 918
e-mail: m.ledniowska@zpkwm.pl

 mgr inż. Piotr Siedlarz
Starszy specjalista ds. informatyki
18 446 09 00 wew. 67
kom. 572 632 424
e-mail: p.siedlarz@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

dr inż. Piotr Dmytrowski
Zastępca Dyrektora
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 13
e-mail: p.dmytrowski@zpkwm.pl

Zespół Ochrony Przyrody, Krajobrazu, Wartości Historycznych i Kulturowych

mgr Agata Jirak-Leszczyńska
Starszy specjalista ds. ochrony przyrody

12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 028
kom. 601 849 135
e-mail:  a.leszczynska@zpkwm.pl

mgr inż. arch. kraj. Szymon Jasiński
Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 029
kom. 573 327 894
e-mail:  s.jasinski@zpkwm.pl

mgr inż. Maria Karolczyk
Specjalista ds. ochrony przyrody


mgr inż. arch. kraj. Mira Ostrogórska
Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych


mgr Joanna Bebak
Referent ds. ochrony przyrody i krajobrazu

12 415 72 21
12 415 38 33 wew. 031
kom. 573 327 822

e-mail: j.bebak@zpkwm.pl


mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Majewska
Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 032
kom. 573 327 679

e-mail: k.majewska@zpkwm.pl

Zespół GIS

 mgr Piotr Sułek
Kierownik Zespołu GIS
Główny specjalista ds. ochrony przyrody

12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 030
kom. 573 328 269
e-mail: p.sulek@zpkwm.pl

Zespół Edukacji, Turystyki i Rekreacji

mgr Anna Boguś
Kierownik Zespołu Edukacji
tel. 12 415 72 21
12 415 38 33 wew. 018
kom. 783 147 941
e-mail: a.bogus@zpkwm.pl

dr Katarzyna Śnigórska
Główny specjalista ds. edukacji
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 015
kom. 573 328 215
e-mail: k.snigorska@zpkwm.pl

mgr Paweł Ciaptacz
Specjalista ds. edukacji
tel. 12 415 72 21
12 415 38 33 wew. 017
kom. 573 339 826
e-mail: p.ciaptacz@zpkwm.pl

mgr Joanna Dragon
Specjalista ds. edukacji
tel. 12 415 72 21
12 415 38 33 wew. 016
kom. 573 328 206
e-mail: j.dragon@zpkwm.pl

Zespół Zieleni Miejskiej

 inż. Jadwiga Kurdziel
Kierownik Zespołu Zieleni Miejskiej
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 019
kom. 573 339 900
e-mail: j.kurdziel@zpkwm.pl

mgr inż. Zuzanna Pelz
Starszy specjalista ds. ochrony przyrody
Dębniki (dzielnica VIII)
Łagiewniki – Borek Fałęcki (dzielnica IX)
Swoszowice (dzielnica X)
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 025
kom. 573 327 984
e-mail: z.pelz@zpkwm.pl

mgr inż. Leszek Pazdur
Starszy specjalista ds. ochrony przyrody
część Starego Miasta (dzielnica I)
Grzegórzki (dzielnica II)
Prądnik Czerwony (dzielnica III)
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 026
kom. 573 327 725
e-mail: l.pazdur@zpkwm.pl

inż. Michał Madziar
Referent ds. ochrony przyrody
Czyżyny (dzielnica XIV)
Bieńczyce (dzielnica XVI)
Nowa Huta (dzielnica XVIII)
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 023
kom. 573 327 734
e-mail: m.madziar@zpkwm.pl

mgr inż. Sebastian Sołtysiak
Specjalista ds. ochrony przyrody
Prądnik Biały (dzielnica IV)
Bronowice (dzielnica VI)
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 021
kom. 573 327 756
e-mail: s.soltysiak@zpkwm.pl

mgr inż. Magdalena Ziułek
Specjalista ds. ochrony przyrody
Mistrzejowice (dzielnica XV)
Wzgórza Krzesławickie (dzielnica XVII)
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 020
kom. 573 327 743
e-mail: m.ziulek@zpkwm.pl

mgr inż. Kamil Kyrcz
Specjalista ds. ochrony przyrody
Zwierzyniec (dzielnica VII)

Krowodrza (dzielnica V)
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 024
kom. 573 327 784
e-mail: k.kyrcz@zpkwm.pl

mgr inż. Filip Urban
Specjalista ds. ochrony przyrody

12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 027
kom. 573 327 797
e-mail: f.urban@zpkwm.pl

mgr inż. Anna Knap
Referent ds. ochrony przyrody

Podgórze (dzielnica XIII)
Podgórze Duchackie (dzielnica XI)
Bieżanów – Prokocim (dzielnica XII)

12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 022
kom. 573 327 956
e-mail: a.knap@zpkwm.pl

Zespół Administracji

 mgr Monika Chochołek
Kierownik Zespołu Administracji
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 10
e-mail: m.chocholek@zpkwm.pl

 …

Małgorzata Pazdalska
Starszy specjalista ds. administracyjnych
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 11
kom. 573 328 184
e-mail: m.pazdalska@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W TARNOWIE

mgr Patrycja Łabuz – Walczak
Zastępca Dyrektora
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 41
kom. 510 848 900
e-mail: p.labuz@zpkwm.pl

Zespół Ochrony Przyrody, Krajobrazu, Wartości Historycznych i Kulturowych

mgr Piotr Buglewicz
Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 42
kom. 573 328 386
e-mail: p.buglewicz@zpkwm.pl

… 

mgr Krzysztof Musiał
Główny specjalista ds. ochrony środowiska
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 43
kom. 601 841 767
e-mail: k.musial@zpkwm.pl

… 

mgr inż. Fabian Pawlik
Specjalista ds. ochrony przyrody
14 627 42 72
kom. 573 339 856
e-mail: f.pawlik@zpkwm.pl

… 

mgr inż. arch. Magdalena Sekuła
Główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 44
kom. 573 328 709
e-mail: m.sekula@zpkwm.pl

Jarosław Sanek
Starszy strażnik
14 625 08 12
kom. 573 339 521
e-mail: j.sanek@zpkwm.pl

Zespół Administracji

mgr Magdalena Ziadi
Starszy specjalista ds. administracyjnych
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 40
kom. 510 848 993
e-mail: m.ziadi@zpkwm.pl

Zespół Edukacji, Turystyki i Rekreacji

mgr inż. Wojciech Sanek
Główny specjalista ds. edukacji
14 625 08 12
kom. 573 339 813
e-mail: w.sanek@zpkwm.pl

 …

 mgr Tomasz Gawlik
Specjalista ds. edukacji
14 625 08 12
kom. 505 823 750
e-mail: t.gawlik@zpkwm.pl

Zespół Zieleni Miejskiej

inż. Aneta Ziembowska
Starszy specjalista ds. ochrony przyrody
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 46
kom. 601 987 950
e-mail: a.ziembowska@zpkwm.pl

 …

mgr inż. Katarzyna Sojnowska
Starszy specjalista ds. ochrony przyrody
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 45
kom. 573 328 360
e-mail: k.sojnowska@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W WOLI KROGULECKIEJ

mgr inż. Marek Kroczek
Zastępca Dyrektora
18 446 09 00
e-mail: m.kroczek@zpkwm.pl

Zespół Ochrony Przyrody, Krajobrazu, Wartości Historycznych i Kulturowych

mgr Bernadetta Wacławek
Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
18 446 09 00 wew. 66
kom. 573 328 358
e-mail: b.waclawek@zpkwm.pl

lic. Wojciech Skoczeń
Specjalista ds. ochrony przyrody
18 446 09 00 wew. 64
kom. 573 339 548
e-mail: w.skoczen@zpkwm.pl

Wojciech Kossowski
Referent ds. ochrony przyrody
18 446 09 00
e-mail: w.kossowski@zpkwm.pl

Zespół Edukacji, Turystyki i Rekreacji

mgr inż. Anna Świsterska
Specjalista ds. edukacji
18 446 09 00 wew. 63
kom. 573 339 696

e-mail: a.swisterska@zpkwm.pl

 …

 mgr inż. Beata Jelewska
Referent ds. edukacji
18 446 09 00 wew. 69
kom. 573 328 281
e-mail: b.jelewska@zpkwm.pl

Zespół Zieleni Miejskiej

mgr inż. Anna Skalska
Specjalista ds. ochrony przyrody
18 446 09 00 wew. 65
kom. 573 328 286

e-mail: a.skalska@zpkwm.pl

Zespół Administracji

 Danuta Fiut
Starszy specjalista ds. administracyjnych
18 446 09 00 wew. 60
kom. 510 848 980
e-mail: d.fiut@zpkwm.pl