PRACOWNICY

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

dr inż. Marcin Guzik
12 415 72 21, 12 415 38 33
e-mail: sekretariat@zpkwm.pl

 

Zespół Finansowo-Księgowy

mgr Magdalena Siwiec
Główny księgowy
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 51
e-mail: m.siwiec@zpkwm.pl

mgr Magdalena Kucharzyk
Zastępca głównego księgowego
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 52
kom. 573 328 655
e-mail: m.kucharzyk@zpkwm.pl

mgr Ewa Brygider
Specjalista ds. księgowości
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 53
kom. 573 329 955
e-mail: e.brygider@zpkwm.pl

Zespół Organizacyjny

mgr Iwona Burda
Główny specjalista ds. administracyjno – kadrowych
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 50
e-mail: i.burda@zpkwm.pl

mgr inż. Włodzimierz Okrajek
Główny Specjalista
12 415 38 33 wew. 14
kom. 573 328 179
e-mail: w.okrajek@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Kierownik Oddziału ZPKWM w Krakowie

mgr inż. Piotr Dmytrowski
Główny specjalista ds. ochrony środowiska
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 13
e-mail: p.dmytrowski@zpkwm.pl

Zespół Ochrony Przyrody
Zespół Ochrony Krajobrazu, Wartości Historycznych
i Kulturowych

mgr Agata Jirak-Leszczyńska
Specjalista ds. ochrony przyrody

12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 28
kom. 601 849 135
e-mail:  a.leszczynska@zpkwm.pl

mgr inż. arch. kraj. Jolanta Sternik
Referent ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 32
kom. 573 327 679
e-mail: j.sternik@zpkwm.pl

mgr inż. arch. kraj. Szymon Jasiński
Referent ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 29
kom. 573 327 894
e-mail:  s.jasinski@zpkwm.pl

mgr inż. Maria Karolczyk
Specjalista ds. ochrony przyrody


mgr inż. arch. kraj. Mira Ostrogórska
Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

12 415 72 21
12 415 38 33 wew. 31
kom. 573 327 822
e-mail: m.ostrogorska@zpkwm.pl

Zespół GIS i Informatyki

 mgr Piotr Sułek
Kierownik Zespołu GiS i Informatyki
Główny specjalista ds. ochrony przyrody

12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 30
kom. 573 328 269
e-mail: p.sulek@zpkwm.pl

Zespół Edukacji, Turystyki i Rekreacji

dr Katarzyna Śnigórska
Główny specjalista ds. edukacji
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 15
kom. 573 328 215
e-mail: k.snigorska@zpkwm.pl

mgr Paweł Ciaptacz
Specjalista
tel. 12 415 72 21
12 415 38 33 wew. 17
kom. 573 339 826
e-mail: p.ciaptacz@zpkwm.pl

mgr Joanna Dragon
Specjalista ds. edukacji
tel. 12 415 72 21
12 415 38 33 wew. 16
kom. 573 328 206
e-mail: j.dragon@zpkwm.pl

 mgr Anna Boguś
Kierownik Zespołu Edukacji, Turystyki i Rekreacji

Zespół Zieleni Miejskiej

 inż. Jadwiga Kurdziel
Kierownik Zespołu Zieleni Miejskiej
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 019
kom. 573 339 900
e-mail: j.kurdziel@zpkwm.pl

mgr inż. Małgorzata Boncol-Ogiela
Specjalista ds. ochrony przyrody
Zwierzyniec (dzielnica  VII)
Krowodrza (dzielnica V)
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 022
kom. 573 327 956
e-mail: m.boncol@zpkwm.pl

mgr inż. Zuzanna Pelz
Specjalista ds. ochrony przyrody
Dębniki (dzielnica VIII)
Łagiewniki – Borek Fałęcki (dzielnica IX)
Swoszowice (dzielnica X)
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 025
kom. 573 327 984
e-mail: z.pelz@zpkwm.pl

mgr inż. Leszek Pazdur
Specjalista ds. ochrony przyrody
Grzegórzki (dzielnica II)
Prądnik Czerwony (dzielnica III)
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 026
kom. 573 327 725
e-mail: l.pazdur@zpkwm.pl

mgr inż. Małgorzata Bednarska
Specjalista ds. ochrony przyrody
Czyżyny (dzielnica XIV)
Bieńczyce (dzielnica XVI)
Nowa Huta (dzielnica XVIII)
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 023
kom. 573 327 734
e-mail: m.bednarska@zpkwm.pl

mgr inż. Sebastian Sołtysiak
Specjalista ds. ochrony przyrody
Prądnik Biały (dzielnica IV)
Bronowice (dzielnica VI)
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 021
kom. 573 327 756
e-mail: s.soltysiak@zpkwm.pl

mgr inż. Magdalena Ziułek
Specjalista ds. ochrony przyrody
Mistrzejowice (dzielnica XV)
Wzgórza Krzesławickie (dzielnica XVII)
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 020
kom. 573 327 743
e-mail: m.ziulek@zpkwm.pl

mgr inż. Kamil Kyrcz
Specjalista ds. ochrony przyrody
Podgórze (dzielnica XIII)
Podgórze Duchackie (dzielnica XI)
Bieżanów – Prokocim (dzielnica XII)
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 024
kom. 573 327 784
e-mail: k.kyrcz@zpkwm.pl

mgr inż. Filip Urban
Referent ds. ochrony przyrody

12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 027
kom. 573 327 797
e-mail: f.urban@zpkwm.pl

Zespół Administracji

 mgr Monika Chochołek
Kierownik Zespołu Administracji
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 10
e-mail: m.chocholek@zpkwm.pl

 …

Małgorzata Pazdalska
Specjalista ds. administracyjnych
12  415 72 21
12 415 38 33 wew. 11
kom. 573 328 184
e-mail: m.pazdalska@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W TARNOWIE

Kierownik Oddziału ZPKWM w Tarnowie

mgr Patrycja Łabuz – Walczak
Główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 41
kom. 510 848 900
e-mail: p.labuz@zpkwm.pl

Zespół Ochrony Przyrody

Zespół Ochrony Krajobrazu, Wartości Historycznych i Kulturowych

mgr Piotr Buglewicz
Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 42
kom. 573 328 386
e-mail: p.buglewicz@zpkwm.pl

… 

mgr Krzysztof Musiał
Główny specjalista ds. ochrony środowiska
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 43
kom. 601 841 767
e-mail: k.musial@zpkwm.pl

… 

mgr inż. arch. Magdalena Sekuła
Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 44
kom. 573 328 709
e-mail: m.sekula@zpkwm.pl

Jarosław Sanek
Starszy strażnik – konserwator terenów zielonych
14 625 08 12
kom. 573 339 521
e-mail: j.sanek@zpkwm.pl

mgr Monika Kwaśniewicz
Główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

Zespół Administracji

mgr inż. Agnieszka Erazmus
Specjalista ds. administracyjnych
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 40
kom. 510 848 993
e-mail: a.erazmus@zpkwm.pl

mgr Magdalena Ziadi
Starszy specjalista ds. administracyjnych

Zespół Edukacji, Turystyki i Rekreacji

mgr inż. Wojciech Sanek
Starszy specjalista ds. edukacji
14 625 08 12
kom. 573 339 813
e-mail: w.sanek@zpkwm.pl

 …

 mgr Tomasz Gawlik
Specjalista ds. edukacji
14 625 08 12
kom. 505 823 750
e-mail: t.gawlik@zpkwm.pl

Zespół Zieleni Miejskiej

inż. Aneta Ziembowska
Specjalista ds. ochrony przyrody
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 46
kom. 601 987 950
e-mail: a.ziembowska@zpkwm.pl

 …

mgr inż. Katarzyna Sojnowska
Specjalista ds. ochrony przyrody
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 45
kom. 573 328 360
e-mail: k.sojnowska@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W STARYM SĄCZU

Kierownik Oddziału ZPKWM w Starym Sączu

mgr inż. Marek Kroczek
Zastępca Dyrektora
18 446 09 00
e-mail: m.kroczek@zpkwm.pl

Zespół ds. Ochrony Przyrody

Zespół Ochrony Krajobrazu, Wartości Historycznych
i Kulturowych

mgr Monika Ledniowska
Specjalista ds. projektów
18 446 09 00 wew. 66
kom. 573 339 918
e-mail: m.ledniowska@zpkwm.pl

 …

mgr Bernadetta Wacławek
Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

lic. Wojciech Skoczeń
Specjalista ds. ochrony przyrody
18 446 09 00 wew. 64
kom. 573 339 548
e-mail: w.skoczen@zpkwm.pl

Zespół Edukacji, Turystyki i Rekreacji

 mgr inż. Iwona Szczygieł
Główny specjalista ds. edukacji
18 446 09 00 wew. 69
kom. 573 328 281
e-mail: i.szczygiel@zpkwm.pl

 …

mgr inż. Anna Świsterska
Specjalista ds. turystyki i rekreacji

 …

inż. Anna Skalska
Referent ds. turystyki i rekreacji
18 446 09 00 wew. 65
kom. 573 328 286

e-mail: a.skalska@zpkwm.pl

Zespół Zieleni Miejskiej

 mgr inż. Piotr Siedlarz
Specjalista ds. ochrony przyrody
18 446 09 00 wew. 67
kom. 572 632 424
e-mail: p.siedlarz@zpkwm.pl

Zespół Administracji

 Danuta Fiut
Specjalista ds. administracyjnych
18 446 09 00 wew. 60
kom. 510 848 980
e-mail: d.fiut@zpkwm.pl