PRACOWNICY

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

dr inż. Marcin Guzik
12 415 38 33
12 415 72 21
e-mail: sekretariat@zpkwm.pl

 

Zespół Finansowo-Księgowy

mgr Magdalena Siwiec
Główny księgowy
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 26
e-mail: m.siwiec@zpkwm.pl

mgr Helena Drobot
Starszy specjalista ds. księgowości
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 26
e-mail: h.drobot@zpkwm.pl

mgr Magdalena Kucharzyk
Starszy specjalista ds księgowości
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 23
e-mail: m.kucharzyk@zpkwm.pl

Samodzielne Stanowisko ds. kadrowych

Główny specjalista ds. administracyjno – kadrowych
mgr Iwona Burda
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 24
e-mail: i.burda@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Kierownik Oddziału ZPKWM w Krakowie

mgr inż. Piotr Dmytrowski

Główny specjalista ds. ochrony środowiska

12  415 38 33

12  415 72 21 w. 12

e-mail: p.dmytrowski@zpkwm.pl

Zespół Ochrony Przyrody
Zespół Ochrony Krajobrazu, Wartości Historycznych i Kulturowych

  

mgr inż. Marek Kołodziej
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 17
e-mail:  m.kolodziej@zpkwm.pl

mgr inż. arch. kraj. Mira Ostrogórska
Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 16
e-mail: m.ostrogorska@zpkwm.pl

dr inż. Ewelina Mocior
Referent ds. ochrony walorów przyrodniczych
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 15
e-mail: e.mocior@zpkwm.pl

Etat współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach projektu „Parki Krajobrazowe na TAK – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”

Zespół GIS i Informatyki

 

mgr Piotr Sułek

Kierownik Zespołu – Główny specjalista ds. ochrony przyrody

12  415 38 33

12  415 72 21 w. 17

e-mail: p.sulek@zpkwm.pl

Zespół Edukacji, Turystyki i Rekreacji

 

mgr Anna Boguś

Kierownik Zespołu Edukacji, Turystyki i Rekreacji

12  415 38 33

12  415 72 21 w. 15

e-mail: a.bogus@zpkwm.pl

 

dr Katarzyna Śnigórska

Starszy specjalista ds. edukacji

12  415 38 33

12  415 72 21 w. 15

e-mail: k.snigorska@zpkwm.pl

 

Zespół Zieleni Miejskiej

 

inż. Jadwiga Kurdziel

Kierownik Zespołu Zieleni Miejskiej

12  415 38 33

12  415 72 21 w. 27

e-mail: j.kurdziel@zpkwm.pl

 

mgr inż. Małgorzata Boncol-Ogiela

Krowodrza (Dzielnice IV, V, VI, VII)

Specjalista ds. ochrony przyrody

12  415 38 33

12  415 72 21 w. 29

e-mail: m.boncol@zpkwm.pl

 

mgr inż. Zuzanna Pelz

Specjalista ds. ochrony przyrody

Podgórze ( Dzielnice VIII, IX, X, XI)

12  415 38 33

12  415 72 21 w. 28

e-mail: z.pelz@zpkwm.pl

 

mgr inż. Leszek Pazdur

Starszy Referent ds. zieleni i ochrony przyrody

Śródmieście (Dzielnica II i III) i Podgórze ( Dzielnica XII i XIII)

12  415 38 33

12  415 72 21 w. 28

e-mail: l.pazdur@zpkwm.pl

 

mgr inż. Małgorzata Bednarska

Referent ds. ochrony przyrody

Nowa Huta (Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII)

12  415 38 33

12  415 72 21 w. 29

e-mail: m.bednarska@zpkwm.pl

 

mgr inż. Anna Matras

Referent ds. ochrony przyrody

12  415 38 33

12  415 72 21 w. 29

e-mail: a.matras@zpkwm.pl

Zespół Administracji

 

mgr Monika Chochołek

Kierownik Zespołu Administracji

12  415 38 33

12  415 72 21 w. 13

e-mail: m.chocholek@zpkwm.pl

 

Małgorzata Pazdalska

Samodzielny referent ds. administracyjno – księgowych

12  415 38 33

12  415 72 21 w. 16

e-mail: m.pazdalska@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W TARNOWIE

Kierownik Oddziału ZPKWM w Tarnowie

 

mgr Patrycja Łabuz – Walczak

Główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

14 627 42 72

14 656 44 72 wew. 27

e-mail: p.labuz@zpkwm.pl

Zespół Ochrony Przyrody

Zespół Ochrony Krajobrazu, Wartości Historycznych i Kulturowych

 

mgr Krzysztof Musiał

Główny specjalista ds. ochrony środowiska

14 627 42 72

14 656 44 72 wew. 22

e-mail: k.musial@zpkwm.pl

 

mgr Piotr Buglewicz

Główny specjalista ds. ochrony przyrody

14 627 42 72

14 656 44 72 wew. 22

e-mail: p.buglewicz@zpkwm.pl

 

mgr inż. arch. Magdalena Sekuła

Starszy referent ds. ochrony krajobrazu

14 627 42 72

14 656 44 72 wew. 22

e-mail: m.sekula@zpkwm.pl

 

Jarosław Sanek

Starszy strażnik – konserwator terenów zielonych

14 651 24 65

e-mail: j.sanek@zpkwm.pl

 

mgr Monika Kwaśniewicz
Główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

Zespół Administracji

 

mgr Magdalena Ziadi

Starszy specjalista ds. administracyjnych

14 627 42 72

14 656 44 72 wew. 24

e-mail: m.ziadi@zpkwm.pl

Zespół Edukacji, Turystyki i Rekreacji

 

Michał Karczmarz

Referent ds. edukacji

14 627 42 72

14 656 44 72 wew. 27

e-mail: m.karczmarz@zpkwm.pl

 

mgr Tomasz Gawlik

Referent ds. edukacji

14 627 42 72

14 656 44 72 wew. 27

e-mail: t.gawlik@zpkwm.pl

Zespół Zieleni Miejskiej

 

inż. Aneta Ziembowska

Specjalista ds. ochrony przyrody

14 627 42 72

14 656 44 72 wew. 33

e-mail: a.ziembowska@zpkwm.pl

 

mgr inż. Katarzyna Sojnowska

Starszy referent ds. ochrony przyrody

14 627 42 72

14 656 44 72 wew. 33

e-mail: k.sojnowska@zpkwm.p

ODDZIAŁ W STARYM SĄCZU

Kierownik Oddziału ZPKWM w Starym Sączu

mgr inż.  Marek Kroczek

Zastępca Dyrektora

18 446 09 00

e-mail: m.kroczek@zpkwm.pl

Zespół ds. Ochrony Przyrody

Zespół Ochrony Krajobrazu, Wartości Historycznych i Kulturowych

 

mgr inż. Tadeusz Wieczorek

Główny specjalista ds. ochrony przyrody

18 446 09 00

e-mail: t.wieczorek@zpkwm.pl

 

mgr Monika Ledniowska

Starszy specjalista ds. zarządzania projektem

18 446 09 00

e-mail: m.ledniowska@zpkwm.pl

Etat współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”

 

mgr Bernadetta Wacławek

Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

18 446 09 00

e-mail: b.waclawek@zpkwm.pl

 

lic. Wojciech Skoczeń

Specjalista ds. ochrony przyrody

18 446 09 00

e-mail: w.skoczen@zpkwm.pl

Zespół Edukacji, Turystyki i Rekreacji

 

mgr inż. Iwona Szczygieł

Główny specjalista ds. edukacji

18 446 09 00

e-mail: i.szczygiel@zpkwm.pl

 

mgr inż. Anna Świsterska

Specjalista ds. turystyki i rekreacji

18 446 09 00

e-mail: a.swisterska@zpkwm.pl

Zespół Zieleni Miejskiej

 

mgr inż. Piotr Siedlarz

Specjalista ds. ochrony przyrody

18 446 09 00

e-mail: p.siedlarz@zpkwm.pl

Zespół Administracji

 

Danuta Fiut

Samodzielny referent ds. administracyjno – księgowych

18 446 09 00

e-mail: d.fiut@zpkwm.pl