PRACOWNICY

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

dr inż. Marcin Guzik
12 415 38 33
12 415 72 21
e-mail: sekretariat@zpkwm.pl

 

Zespół Finansowo-Księgowy

mgr Magdalena Siwiec
Główny księgowy
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 26
e-mail: m.siwiec@zpkwm.pl

mgr Magdalena Kucharzyk
Starszy specjalista ds. księgowości
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 23
e-mail: m.kucharzyk@zpkwm.pl

mgr Ewa Brygider
Referent ds. księgowości
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 23
e-mail: e.brygider@zpkwm.pl

Samodzielne Stanowisko ds. kadrowych

mgr Iwona Burda
Główny specjalista ds. administracyjno – kadrowych
14 627 42 72
14 656 44 72
e-mail: i.burda@zpkwm.pl

 

 

mgr inż. Włodzimierz Okrajek
Główny Specjalista
12 415 38 33, 12 415 38 33
e-mail: w.okrajek@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Kierownik Oddziału ZPKWM w Krakowie

mgr inż. Piotr Dmytrowski
Główny specjalista ds. ochrony środowiska
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 12
e-mail: p.dmytrowski@zpkwm.pl

Zespół Ochrony Przyrody
Zespół Ochrony Krajobrazu, Wartości Historycznych
i Kulturowych

  mgr inż. Marek Kołodziej
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 17
e-mail:  m.kolodziej@zpkwm.pl

mgr inż. arch. kraj. Mira Ostrogórska
Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 16
e-mail: m.ostrogorska@zpkwm.pl

mgr inż. arch. kraj. Kinga Piskorska
Referent ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 16
e-mail:  k.piskorska@zpkwm.pl

dr inż. Ewelina Mocior
Referent ds. ochrony walorów przyrodniczych
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 17
e-mail: e.mocior@zpkwm.pl

Etat współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach projektu „Parki Krajobrazowe na TAK – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”

mgr inż. Maria Nastawny
Referent ds. ochrony przyrody
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 17
e-mail: m.nastawny@zpkwm.pl

Zespół GIS i Informatyki

 mgr Piotr Sułek
Kierownik Zespołu – Główny specjalista ds. ochrony przyrody
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 17
e-mail: p.sulek@zpkwm.pl

Zespół Edukacji, Turystyki i Rekreacji

 mgr Anna Boguś
Kierownik Zespołu Edukacji, Turystyki i Rekreacji
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 15
e-mail: a.bogus@zpkwm.pl

dr Katarzyna Śnigórska
Starszy specjalista ds. edukacji
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 15
e-mail: k.snigorska@zpkwm.pl

mgr inż. Tomasz Witecki
Specjalista
tel. 12 415 38 33 w. 15
e-mail: t.witecki@zpkwm.pl

mgr Joanna Dragon
Referent ds. edukacji
tel. 12 415 38 33 w. 15
e-mail: j.dragon@zpkwm.pl

Zespół Zieleni Miejskiej

 inż. Jadwiga Kurdziel
Kierownik Zespołu Zieleni Miejskiej
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 27
e-mail: j.kurdziel@zpkwm.pl

mgr inż. Michał Mydłowski
Starszy specjalista ds. zieleni miejskiej
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 28
e-mail: m.mydlowski@zpkwm.pl

mgr inż. Małgorzata Boncol-Ogiela
Specjalista ds. ochrony przyrody
Zwierzyniec (dzielnica  VII)
Krowodrza (dzielnica V)
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 29
e-mail: m.boncol@zpkwm.pl

mgr inż. Zuzanna Pelz
Specjalista ds. ochrony przyrody
Dębniki (dzielnica VIII)
Łagiewniki – Borek Fałęcki (dzielnica IX)
Swoszowice (dzielnica X)
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 28
e-mail: z.pelz@zpkwm.pl

mgr inż. Leszek Pazdur
Specjalista ds. zieleni miejskiej
Grzegórzki (dzielnica II)
Prądnik Czerwony (dzielnica III)
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 28
e-mail: l.pazdur@zpkwm.pl

mgr inż. Małgorzata Bednarska
Specjalista ds. ochrony przyrody
Bieńczyce (dzielnica XVI)
Nowa Huta (dzielnica XVIII)
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 29
e-mail: m.bednarska@zpkwm.pl

mgr inż. Anna Matras
Specjalista ds. ochrony przyrody
Podgórze Duchackie (dzielnica  XI)
Bieżanów – Prokocim (dzienica XII)
Podgórze (Dzielnica XIII)

12  415 38 33
12  415 72 21 w. 29
e-mail: a.matras@zpkwm.pl

mgr inż. Sebastian Sołtysiak
Referent ds. ochrony przyrody
Prądnik Biały (dzielnica IV)
Bronowice (dzielnica VI)
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 30
e-mail: s.soltysiak@zpkwm.pl

mgr inż. Magdalena Ziułek
Referent ds. ochrony przyrody
Mistrzejowice (dzielnica XV)
Wzgórza Krzesławickie (dzielnica XVII)
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 30
e-mail: m.ziulek@zpkwm.pl

Zespół Administracji

 mgr Monika Chochołek
Kierownik Zespołu Administracji
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 13
e-mail: m.chocholek@zpkwm.pl

 …

Małgorzata Pazdalska
Samodzielny referent ds. administracyjno – księgowych
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 16
e-mail: m.pazdalska@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W TARNOWIE

Kierownik Oddziału ZPKWM w Tarnowie

mgr Patrycja Łabuz – Walczak
Główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 27
e-mail: p.labuz@zpkwm.pl

Zespół Ochrony Przyrody

Zespół Ochrony Krajobrazu, Wartości Historycznych i Kulturowych

mgr Krzysztof Musiał
Główny specjalista ds. ochrony środowiska
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 22
e-mail: k.musial@zpkwm.pl

… 

mgr Piotr Buglewicz
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 22
e-mail: p.buglewicz@zpkwm.pl

… 

mgr inż. arch. Magdalena Sekuła
Starszy referent ds. ochrony krajobrazu
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 22
e-mail: m.sekula@zpkwm.pl

Jarosław Sanek
Starszy strażnik – konserwator terenów zielonych
14 651 24 65
e-mail: j.sanek@zpkwm.pl

mgr Monika Kwaśniewicz
Główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

Zespół Administracji

mgr Magdalena Ziadi
Starszy specjalista ds. administracyjnych
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 24
e-mail: m.ziadi@zpkwm.pl

Zespół Edukacji, Turystyki i Rekreacji

 Michał Karczmarz
Starszy referent ds. edukacji
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 27
e-mail: m.karczmarz@zpkwm.pl

 …

mgr Tomasz Gawlik
Starszy referent ds. edukacji
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 27
e-mail: t.gawlik@zpkwm.pl

Zespół Zieleni Miejskiej

inż. Aneta Ziembowska
Specjalista ds. ochrony przyrody
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 33
e-mail: a.ziembowska@zpkwm.pl

 …

mgr inż. Katarzyna Sojnowska
Specjalista ds. ochrony przyrody
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 33
e-mail: k.sojnowska@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W STARYM SĄCZU

Kierownik Oddziału ZPKWM w Starym Sączu

mgr inż.  Marek Kroczek
Zastępca Dyrektora
18 446 09 00
e-mail: m.kroczek@zpkwm.pl

Zespół ds. Ochrony Przyrody

Zespół Ochrony Krajobrazu, Wartości Historycznych
i Kulturowych

mgr inż. Tadeusz Wieczorek
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
18 446 09 00
e-mail: t.wieczorek@zpkwm.pl

… 

mgr Monika Ledniowska
Starszy specjalista ds. zarządzania projektem
18 446 09 00
e-mail: m.ledniowska@zpkwm.pl

Etat współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”

 …

mgr Bernadetta Wacławek
Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
18 446 09 00
e-mail: b.waclawek@zpkwm.pl

lic. Wojciech Skoczeń
Specjalista ds. ochrony przyrody
18 446 09 00
e-mail: w.skoczen@zpkwm.pl

Jakub Przystaś
Referent ds. ochrony przyrody
18 446 09 00
e-mail: j.przystas@zpkwm.pl

Zespół Edukacji, Turystyki i Rekreacji

 mgr inż. Iwona Szczygieł
Główny specjalista ds. edukacji
18 446 09 00
e-mail: i.szczygiel@zpkwm.pl

 …

mgr inż. Anna Świsterska
Specjalista ds. turystyki i rekreacji
18 446 09 00
e-mail: a.swisterska@zpkwm.pl

Zespół Zieleni Miejskiej

 mgr inż. Piotr Siedlarz
Specjalista ds. ochrony przyrody
18 446 09 00
e-mail: p.siedlarz@zpkwm.pl

Zespół Administracji

 Danuta Fiut
Samodzielny referent ds. administracyjno – księgowych
18 446 09 00
e-mail: d.fiut@zpkwm.pl