Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

W dniu 24.10.2019 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego mające na celu podsumowanie prac nad zmianą uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W spotkaniu prowadzonym przez Dyrektor Departamentu Środowiska Panią Karolinę Laszczak uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli urzędów gmin z terenu obszaru.

Ostateczna wersja dokumentu zostanie przedstawiona Zarządowi Województwa Małopolskiego w pierwszym tygodniu listopada.

Ewentualne uwagi do aktualnego projektu można zgłaszać tylko w postaci elektronicznej (E-PUAP, lub e-mail: stary.sacz@zpkwm.pl) w terminie do środy 30.10.2019 r. do godziny 12.00.

Projekt uchwały, Załącznik 1; Załącznik 2 (uwaga duży plik); Załącznik 3; Załącznik 4.