Opracowanie projektów Planów Ochrony dla trzech Parków Krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd wraz z uruchomieniem publicznego systemu informacji przestrzennej

Projekt współfinasowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ochrona bioróżnorodności małopolskich parków krajobrazowych poprzez opracowanie planów ochrony trzech parków krajobrazowych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także zachęcanie do dbania o otaczającą ich przyrodę poprzez działania edukacyjno – informacyjne za pomocą publicznego systemu informacji przestrzennej (Geoportal).

W ramach projektu wykonane zostaną nastepujące zadania:

  • Opracowanie projektu planów ochrony dla trzech Parków Krajobrazowych:
    – Bielańsko-Tynieckiego PK
    – PK “Dolinki Krakowskie”
    – PK Orlich Gniazd,
  • Uruchomienie i utrzymanie publicznego systemu edukacyjno-informacyjnego ZPKWM