Festiwal nietoperzy – 14 września 2019 r.

Odwiedźcie nas koniecznie i zobaczcie niepowtarzalną Krainę Nietoperzy.
Szczegóły na plakacie.

ZAPRASZAMY !!!

Regulamin ekologicznego konkursu plastycznego „EKOLOGICZNY NIETOPERZ”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
 3. Współorganizatorem konkursu jest Ojcowski Park Narodowy.
 4. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu oraz zasady przyznawania nagród.
 5. Celem konkursu jest:
 • kształtowanie pozytywnego stosunku uczniów do otaczającej nas przyrody,
 • rozwijanie zainteresowania nietoperzami – zwierzętami chronionymi, które często bywają negatywnie odbierane w naszym społeczeństwie,
 • przełamywanie uprzedzeń i upowszechnianie pozytywnego obrazu tych ssaków,
 • inspirowanie do głębszego kontaktu z przyrodą i poszerzania wiedzy na jej temat.
  ZASADY KONKURSU
 1. Przedmiotem konkursu są graficzne i przestrzenne prace plastyczne o tematyce ściśle związanej z nietoperzami.

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę, należy jednak ściśle trzymać się tematu nietoperzy (gatunki, siedliska, zagrożenia itp.). Prace powinny być wykonane z materiałów ekologicznych, mile widziane materiały z odzysku.

 1. Czas trwania konkursu: od 9 września 2019 r. do 13 września 2019 r.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VI – VIII.
 3. W konkursie biorą udział szkoły podstawowe znajdujące się na terenie gminy
  Jerzmanowice – Przeginia.
 4. Przystąpienie do konkursu następuje przez dostarczenie prac plastycznych do biblioteki
  w Jerzmanowicach do dnia 13.09.2019 r. do godziny 10:00. Prace można dostarczać w godzinach pracy biblioteki.
 5. Jeden uczestnik/grupa może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 6. Wymagania dotyczące prac plastycznych: Technika dowolna z materiałów ekologicznych, zalecane materiały z odzysku. Każda praca musi zawierać (w przypadku prac graficznych na odwrocie) następujące dane (drukowanymi literami): IMIĘ, NAZWISKO, KLASA, ADRES ZAMIESZKANIA, ADRES SZKOŁY, IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA
 1. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 13 września 2019 r. o godzinie 10.00.

Złożone prace nie będą zwracane! Prace, które zostaną dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 • NAGRODY I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Prace oceniane będą przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
  1. samodzielność wykonania prac,
  2. użycie materiałów ekologicznych, w tym z odzysku,
  3. pomysłowość i oryginalność prac,
  4. nakład pracy.
 3. Jury przyzna 3 nagrody za zdobycie od I do III miejsca.
 4. Jury zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej, nieodpłatnej dla autora, prezentacji dostarczonych na konkurs prac na wystawie pokonkursowej.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 14 września 2019 r., podczas 3 Finału Festiwalu Nietoperzy.
 7. Nagrody rzeczowe ufundowane zostaną przez ZPKWM oraz OPN.