Parki
krajobrazowe


WALORY KULTUROWE

Obiekty historyczno-kulturowe

Kościół w Lipnicy Murowanej – wybudowany w 1363 roku, w stylu gotyckim, kilkukrotnie odbudowywany po pożarach nękających miasto.

Kościół w Lipnicy Dolnej – drewniany, zbudowany prawdopodobnie pod koniec XV wieku; wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Kościół w Lipnicy Murowanej– murowany, zbudowany w latach 1636-1648 w stylu barokowym.

Zespół staromiejski w Lipnicy Murowanej – owalnicowy układ miasta z obszernym, niemal kwadratowym rynkiem, z naroży którego wybiegają pary ulic, łączące się z ulicami obwodowymi; rynek, z figurą św. Szymona na środku, otoczony zabytkową zabudową parterową.

Kościół w Chronowie –  drewniany kościół z 1685 roku o konstrukcji zrębowej, kilkukrotnie przebudowywany, z wyposażeniem w stylu barokowym.

Dwór Ledóchowskich – murowany budynek neoklasycystyczny, wzniesiony około 1830 roku w Lipnicy Murowanej.

Kościół w Rajbrocie – gotycki, drewniany kościół z początku XVI wieku.

Spichlerz w Rajbrocie – drewniany budynek o konstrukcji zrębowej, powstały pod koniec XVIII wieku.

Kościół w Starym Wiśniczu – kościół w stylu gotyckim z elementami renesansowymi,  pochodzący z 1520 roku; wyposażenie z XVI-XX wieku.

Zamek i fortyfikacje bastionowe w Wiśniczu – obiekt architektury rezydencjonalno – obronnej; zamek powstał już w XIV wieku, był wielokrotnie przebudowywany; posiada pałac barokowy z elementami renesansowymi.

Klasztor w Nowym Wiśniczu – dawny klasztor Karmelitów Bosych, pochodzący z pierwszej połowy XVII wieku; obecnie zaadaptowany na zakład karny.

Dworek „Koryznówka” – drewniany dwór o konstrukcji zrębowej, zbudowany w połowie XIX wieku; obecnie mieści się w nim muzeum pamiątek po Janie Matejko.

Kościół w Nowym Wiśniczu – wczesnobarokowa, murowana świątynia, wybudowana w pierwszej połowie XVII wieku.

Układ urbanistyczny Nowego Wiśnicza – założenie według projektu architekta Macieja Trapoli (XVII w.); na planie zbliżonym do kwadratu, w który wpisano regularną siatkę ulic przecinających się pod kątem prostym; w centrum układu obszerny rynek, usytuowany na niemal idealnej osi północ-południe; rynek z zachowaną częściowo zabytkową zabudową mieszczańską oraz ratuszem z 1620 r.

Pałac w Kopalinach – dawny pałac sprzed 1935 roku, dziś stanowi własność prywatną.