Parki
krajobrazowe


„STAW W OLCHAWIE”

Długość: 0,5 km
Czas: ok. 0,5 h
Rodzaj: piesza

Ścieżka o długości zaledwie kilkuset metrów, poprowadzona nieopodal stawu w Olchawie. Na istniejących tablicach znajdują się informacje o gatunkach roślin występujących w olsie, roli zbiorowiska roślinnego jako siedliska zwierząt, celowości regulacji hydrologicznych oraz sukcesji.