Parki
krajobrazowe


     Między Borówną a Chronowem

Długość: 4 km
Czas: ok. 2,5 h
Rodzaj: piesza

Wędrówkę rozpoczynamy przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Borównej. Schodzimy w dół drogą asfaltową prowadzącą do Chronowa. Po drodze mijamy dwa przystanki autobusowe. Zaraz za drugim przystankiem skręcamy w prawo i przechodzimy przez niewielki most. Po kilkudziesięciu metrach droga skręca w las, po czym drewnianymi schodkami prowadzi na wzniesienie. Na szczycie wzgórza znajduje się ciekawy pomnik przyrody nieożywionej – Skałki Chronowskie, leżące już na terenie wsi Chronów.
Ścieżka wiedzie dalej przez las. Poruszając się wzdłuż niej wkrótce docieramy na dużą polane. Skręcamy w prawo i wzdłuż granicy z lasem wędrujemy pod góre, po czym znowu skręcamy w prawo. Wychodzimy z lasu w miejscu, z którego rozciąga się panorama Borównej i okolicznych lasów. W oddali widać również wieże kościoła w Borównej.
Wkrótce docieramy do wąskiej asfaltowej ścieżki. Powoli schodzimy w dół. Po drodze możemy zobaczyć przykład tradycyjnej zabudowy wsi. Przy skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Za mostem na wysokości drewnianego domu, położonego tuż przy drodze, skręcamy w lewo, zgodnie z oznakowaniem ścieżki. Przechodzimy przez pola i niewielki leśny wąwóz. Następnie ścieżka wprowadza nas w okolica Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Przebywając w Borównej warto podjechać do pobliskiej wsi Chronów, gdzie znajduje się zabytkowy drewniany kościół. Zaraz po opuszczeniu Borównej, miniemy po drodze zabudowania dawnego Dworu w Chronowie. W sąsiedztwie dworu znajduje się pomnik przyrody – Wiekowa lipa drobnolistna.

Drewniany kościół otoczony kamiennym murkiem z daszkiem, obok mała dzwonnica z trzema dzwonami.