Parki
krajobrazowe


„KAMIENIE BRODZIŃSKIEGO”

Długość: 1 km
Czas: ok. 1,5 h
Rodzaj: piesza

Ścieżka o charakterze spacerowo-przyrodniczym, częściowo pokrywająca się z niebieskim szlakiem PTTK. Zaczyna się i kończy przy drodze wojewódzkiej, w pobliżu wzgórza Paprotna. Zatacza ona krąg, biegnąc przy Kamieniach Brodzińskiego. Znajduje się na niej 6 przystanków prezentujących: gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych, podstawowe pojęcia związane ze zbiorowiskami leśnymi, budowę i genezę skał tworzących pomnik przyrody nieożywionej „Kamienie Brodzińskiego” oraz życie i twórczość „patrona” pomnika.