Parki
krajobrazowe


„BOROWNA – CHRONÓW”

Długość: 4 km
Czas: ok. 2,5 h
Rodzaj: piesza

Ścieżka edukacyjna rozpoczynająca i kończąca się przy Ośrodku Edukacyjnym w Borównej. Na trasie znajduje się 8 przystanków, na których zapoznać się można między innymi z różnymi zbiorowiskami leśnymi, gatunkami drzew, a także osobliwościami geologicznymi: źródłami wód siarczkowych i żelazistych oraz formami skalnymi (Skałki Chronowskie). Jest tu też punkt widokowy z ciekawą panoramą na okoliczne szczyty.