Parki
krajobrazowe


FAUNA

Wspomniana wyżej duża różnorodność typów siedlisk występujących na obszarze Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego wpływa bezpośrednio na bogactwo i złożoność świata zwierzęcego. W lasach schronienie znajdują duże kręgowce jak i małe zwierzęta bezkręgowe. Z dużych ssaków żyją tu sarny, jelenie i dziki, a z mniejszych wymienić można lisa, łasicę, gronostaja, orzesznicę czy popielicę. Na szczególną uwagę zasługuje  duża różnorodność nietoperzy. Grupa ta, reprezentowana jest przez takie gatunki jak: podkowiec mały (jeden z najrzadszych gatunków występujących w Polsce), gacek szary, mopek Barbastella, mroczek późny, nocek duży, nocek orzęsiony. Szczególnie dużo jest ich na terenie wiśnickiego zamku. Należy przypomnieć, że wszystkie gatunki nietoperzy objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Podobnie wartą uwagi różnorodnością cieszą się ryjówkowate reprezentowane m.in. przez: ryjówkę malutką i aksamitną, rzęsorka rzeczka, rzęsorka mniejszego oraz zębiełka karliczka. Przy brzegach potoków można ponadto natknąć się na bobry lub ich ślady bytowania w postaci tam, nor, zgryzów czy powalonych kłód. 

Duży udział w faunie Parku mają ptaki, zarówno te, które spotkać możemy przemierzając leśne szlaki, jak i związane z otwartymi obszarami łąk i pól uprawnych. Spośród ponad stu występujących tutaj gatunków chronionych, na szczególną uwagę zasługują: raniuszek, grubodziób, pełzacz leśny, dzięcioł zielonosiwy, derkacz, jarząbek, bocian czarny czy sikora czarnogłówka.

W okresie wiosennym i letnim na obszarze Parku dużo jest także płazów. Szczególnie łatwo zaobserwować je w pobliżu różnego rodzaju zbiorników wodnych, gdzie zwierzęta te po zimowym śnie udają się w celu odbycia godów i rozrodu. Zobaczyć tam można między innymi żabę trawną, wodną i jeziorkową, kumaka górskiego i nizinnego, ropuchę szarą i zieloną, rzekotkę drzewną, salamandrę plamistą a także traszki: grzebieniastą, zwyczajną i karpacką.

Na nasłonecznionych polanach i stokach wzgórz napotkać można wygrzewające się jaszczurki: żyworodną, padalca i zwinkę, węże: zaskrońca, żmiję zygzakowatą i rzadkiego w Polsce gniewosza plamistego, a także liczne, ciepłolubne bezkręgowce. Wśród tych ostatnich najefektowniej prezentują się motyle: czerwończyk nieparek, modraszek arion, paź żeglarz, paź królowej, mieniak tęczowiec czy mieniak strużnik. Na uwagę zasługują także chronione chrząszcze, jak kozioróg dębosz, tęcznik liszkarz i kilka gatunków biegaczy.