Parki
krajobrazowe


Rowerem po Puszczy Dulowskiej

Tenczyński Park Krajobrazowy to wyśmienite miejsce do uprawiania turystyki rowerowej. Wytyczono tu wiele szlaków rowerowych, a wśród nich niebieski szlak o długości nieco ponad 14 km łączący Zalew Chechło z Rudnem.

Południowa część Zalewu Chechło oferuje bazę rekreacyjno – sportową, natomiast część północna pozostała niezagospodarowana, dzięki czemu możemy tu obserwować wiele ciekawych gatunków ptaków. Nasza wycieczka rozpoczyna się na parkingu przy ulicy Głowackiego, którą to ulicą jedziemy aż do końca, by następnie skręcić w ul. Słowackiego. Podążamy około 1 km wzdłuż linii kolejowej, a przed zakładem karnym skręcamy na wschód i dojeżdżamy do drogi łączącej Młoszową z Puszczą Dulowską.

Teraz rozpoczynamy odcinek prostej drogi biegnącej środkiem malowniczej Puszczy Dulowskiej. Jest to znacznych rozmiarów kompleks leśny będący pozostałością prastarej puszczy, która w średniowieczu rozciągała się pomiędzy Krakowem a rzeką Przemszą. Mający tu swe źródła potok Chechło dzieli Puszczę na dwie duże części: północną, zwaną Lasem Dulowskim, suchą i piaszczystą z dominującymi w drzewostanie świerkiem i sosną, oraz południową, obejmującą Las Bagno i Las Rudno, która jest podmokła i zatorfiona.

Puszcza jest domem dla wielu gatunków zwierząt, z których niektóre, jak na przykład sarny, możemy zaobserwować nie schodząc z roweru. Zobaczenie innych, takich jak łosie czy bobry, jest nieco trudniejsze.

Jadąc wciąż na południowy wschód dotrzemy do Drogi Alwerskiej, którą skręcamy na południe. Przecina ona wspomniany wcześniej potok Chechło. Po około 2 km docieramy do Linii Huberta, którą skręcamy na północny wschód. Doprowadzi nas ona do asfaltowej Drogi Krakowskiej, którą skręcamy ponownie w kierunku południowo – wschodnim. Dojedziemy nią do parkingu, z którego widoczne są ruiny zamku Tenczyn. Pierwsze zabudowania na szczycie wulkanicznego wzgórza powstały w pierwszej połowie XIV w za sprawą kasztelana krakowskiego Nawoja z Morawicy, a rozbudowane zostały przez jego syna Jędrzeja, który przyjął nazwisko Tęczyński. Okazały zamek przez długi czas nazywano „drugim Wawelem”.

Zwiedziwszy zamek możemy wrócić nad Zalew Chechło tą samą drogą lub ruszyć dalej jedną z tras odchodzących od skrzyżowania z drogą Rudno – Tęczynek.