Parki
krajobrazowe


PUSZCZA DULOWSKA

Na terenie Puszczy Dulowskiej, wzdłuż tak zwanej Linii Średniej, wytyczono ścieżkę dydaktyczną. Na istniejących tablicach znajdują się informacje na temat: ochrony lasu, zwierząt puszczańskich, flory oraz gospodarki leśnej. Przy ścieżce znajdują się miejsca odpoczynku z ławkami i stołami.