Parki
krajobrazowe


FAUNA

Z bogactwem rozmaitych zbiorowisk roślinnych o zróżnicowanych warunkach siedliskowych, związana jest obfitość i urozmaicenie świata zwierzęcego.

Z bezkręgowców na terenie Parku licznie występują motyle, których przykładem mogą być modraszki: telejus i nausitous, czerwończyk nieparek, trzmiele (m.in. trzmiel ziemny, rudonogi, żółty czy kamiennik), chrząszcze z rodziny biegaczowatych (biegacz zwężony, granulowany, fioletowy czy gajowy) oraz ślimaki, z których najpopularniejszym jest ślimak winniczek, a najciekawszym zapewne malutka, zaledwie 2-milimetrowa, poczwarówka zwężona. Z kserotermicznymi i naskalnymi murawami związana jest ponadto bogata fauna bezkręgowców sucho- i światłolubnych.

W lasach żyją liczne kręgowce.

Z płazów najczęstsze są: żaba trawna i ropucha szara. W miejscach wilgotnych, zabagnionych i okresowych zastoiskach spotkać można również kumaka nizinnego, grzebiuszkę ziemną, rzekotkę drzewną, żabę wodną i traszki: zwyczajną i grzebieniastą.

Gady na terenie Parku reprezentowane są przez zaskrońca zwyczajnego, a także jaszczurki: zwinkę i żyworodną, które szczególnie upodobały sobie miejsca nasłonecznione, gdzie często i chętnie się wygrzewają. Można tu spotkać również beznogą, przypominającą węża jaszczurkę: padalca zwyczajnego.

Niezwykle bogata jest tu awifauna. Przemierzając leśne szlaki nietrudno jest usłyszeć kukułkę, dzięcioła (m.in. średniego, czarnego, zielonosiwego lub dzięciołka) czy świergotka drzewnego. Występuje tu ponadto pliszka żółta, kopciuszek, wilga, muchołówka szara i żałobna, grubodziób i wiele innych gatunków zasługujących na uwagę.

Gromadę ssaków reprezentują nietoperze (m.in. borowiec wielki, nocki: duży, rudy i orzęsiony, mroczek późny), owadożerna ryjówka aksamitna, nadrzewne: popielica szara i orzesznica leszczynowa oraz duże ssaki kopytne, takie jak: sarny, jelenie czy nawet łosie.