Parki
krajobrazowe


WALORY KULTUROWE

Teren Rudniańskiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje się wysokimi walorami kulturowymi, wszystkie obiekty historyczne podkreślają wyjątkowość tego obszaru.

OBIEKTY HISTORYCZNO-KULTUROWE

Klasztor w Alwerni – barokowy klasztor Ojców Bernardynów, budowany od XVII wieku, wielokrotnie przebudowywany.

Rynek w Alwerni – prostokątny rynek z zabytkową zabudową, którą stanowią domy z podcieniami z XVIII i XIX wieku.

Muzeum Pożarnictwa w Alwerninajstarsze tego typu muzeum w Polsce z bogatym zbiorem eksponatów, związanych ze strażą pożarną.

Kościół w Porębie Żegoty – kościół św. Małgorzaty i św. Marcina, zbudowany w 1762 roku, przebudowany w 1898 roku.

Pałac w Porębie Żegotyrokokowo-klasycystyczny pałac rodziny Szembeków, wybudowany w drugiej połowie XVIII wieku, otoczony parkiem. Dziś niestety stanowiący ruinę.

Kościół i plebania w Kamieniu – kościół z drugiej połowy XIX wieku z założeniem folwarczno-ogrodowym z przełomu XVIII i XIX wieku, między innymi z zabytkowym kamiennym lamusem oraz studnią.