Parki
krajobrazowe


KAJASÓWKA

Ścieżka prezentuje budowę geologiczną zrębowego wzgórza Kajasówki oraz porastające je ciekawe gatunki flory. Rozpoczyna się ona przy parkingu w Przegini Duchownej. Wiedzie na szczyt wzgórza, skąd rozpościerają się piękne widoki na północ i południe. Następnie biegnie wzdłuż grzbietu w kierunku północno-wschodnim. Po drodze znajduje się kilka niewielkich, starych kamieniołomów z odsłonięciami wapieni górnojurajskich. Jest to też miejsce obserwacji wielu gatunków charakterystycznych dla muraw naskalnych i kserotermicznych. Mijając ostatnie kamieniołomy, ścieżka schodzi ze wzgórza i biegnie do punktu startu północną stroną wzgórza, skrajem pól i lasem.

Przejście ścieżką w spokojnym tempie zajmuje około 2 godziny.