Parki
krajobrazowe


JAK DOJECHAĆ?

Rezerwat Kajasówka

Komunikacją miejską: Z Salwatora linią 249 (kierunek Czernichów) do przystanku Przeginia Duchowna Szkoła (lub Przeginia Duchowna Centrum)

Samochodem: Należy kierować się na zachód od Krakowa DW 780 (ul. Księcia Józefa), przez Liszki, Kaszów, przed Zagórzem skręcić w lewo w drogę przechodzącą przez las (kierunek na Czernichów). Po lewej stronie znajduje się parking przy rezerwacie.

Kamień

Komunikacją miejską:  Z Salwatora linią 229 (kierunek Kamień) do przystanku Kamień.

Samochodem:  Należy kierować się na zachód od Krakowa DW 780 (ul. Księcia Józefa), przez Liszki, Kaszów, Zagórze. Tam skręcić w lewo na Zalas i kontynuować główną drogą aż do Kamienia. W centrum miejscowości znajduje się parking, z którego blisko jest do kościoła oraz zabudowań dworskich.

Poręba Żegoty

Samochodem: Należy kierować się na zachód od Krakowa DW 780 (ul. Księcia Józefa), przez Liszki, Kaszów, Zagórze, Brodła, aż do Poręby Żegoty. Tam po prawej stronie przy ul. Szembeków znajdują się ruiny pałacu i stary dwór. Jadąc dalej DW 780, przy skrzyżowaniu z ul. Hałacińskiej, po lewej stronie zobaczymy kościół.

Alwernia

Samochodem: Należy kierować się na zachód od Krakowa DW 780 (ul. Księcia Józefa), przez Liszki, Kaszów, Zagórze, Brodła, Porębę Żegoty aż do Alwerni (cały czas DW 780). Przed centrum miasta trzeba zjechać w ul. Krakowską (w prawo na rozwidleniu) a dalej kontynuować jazdę ul. Gęsikowskiego, skręcić w lewo w ul. Garncarską i dalej w Korycińskiego. Po prawej stronie znajduje się Muzeum Pożarnictwa, zaś po lewej parking. Za parkingiem na końcu ul. Klasztornej (ok 250 m) znajduje się klasztor.

Rezerwat Dolina Potoku Rudno

Komunikacją miejską: Należy kierować się na zachód od Krakowa DW 780 (ul. Księcia Józefa), przez Liszki, Kaszów, Zagórze, Brodła, tam skręcić w prawo w Drogę Powiatową (ul. Krzeszowicka). Niestety przy rezerwacie nie ma parkingu.