Parki
krajobrazowe


„LAS LIPOWY OBROŻYSKA”

Ścieżka przyrodnicza zlokalizowana na terenie rezerwatu przyrody „Las Lipowy Obrożyska”, znajdującego się nieopodal Muszyny. Jest ona ogólnodostępna, dobrze oznaczona, natomiast czas potrzebny na jej przejście to około 2,5 godziny. Na ścieżce wyznaczono 7 przystanków, na których znajdują się tablice dydaktyczne. Można się z nich dowiedzieć wielu ciekawych informacji na temat tutejszej przyrody, a w szczególności na temat typów siedlisk oraz rodzajów drzewostanu. Opisane zostały między innymi: lipa drobnolistna, jodła, buk, grab, modrzew oraz inne gatunki drzew i roślin runa leśnego.

Należy pamiętać, że ścieżka znajduje się na terenie rezerwatu przyrody i wolno tu poruszać się tylko po wyznaczonych trasach.