Parki
krajobrazowe


Enklawa Przyrodnicza – „Bobrowisko”

Wyjątkowo ciekawe i nowatorsko zaprojektowane znajdujące się na  starosądeckich stawach, w widłach dwóch górskich rzek : Dunajca i Popradu może być wspaniałym pomysłem na spędzenie czasu dla całej rodziny. Bobrowisko to enklawa przyrodnicza, która jest przykładem jednoczesnej ochrony i możliwości korzystania ze środowiska.

W latach 50. ubiegłego wieku rozpoczęto tutaj eksploatację kruszywa. Po dwóch dekadach starosądecka żwirownia była zakładem o znaczeniu krajowych, działającym na obszarze 50 ha. 25 lat temu zaprzestano eksploatacji a miejsce poddano rekultywacji.

Dzisiaj na miejscu starej żwirowni, dzięki utworzonym drewnianym pomostom i dwóm punktom obserwacyjnym możemy przyjrzeć się bogactwu przyrodniczemu tego terenu. Na jednym z punktów obserwacyjnych zamontowano dwie lunety, dzięki temu turyści
i miłośnicy przyrody mogą podglądać zwierzęta w ich naturalnych siedliskach nie płosząc ich.  Na bobrowisku możemy zaobserwować m.in. łabędzie niemego, którego gniazdo znajduje się niedaleko czatowni, czaplę siwą, dzięcioła czarnego, kaczki krzyżówki, różne gatunki płazów, gadów i owadów a przede wszystkim żeremia bobrów, a przy odrobinie szczęścia może nawet i samego bobra. Na uwagę zasługuje występujące tu naturalne środowisko łęgu wierzbowego i jesionowo – wiązowego. Zachęcamy całe rodziny do korzystania z tego miejsca, podglądania przyrody fotografowania jej.