Parki
krajobrazowe


ATRAKCJE TURYSTYCZNE

OBIEKTY GEOLOGICZNE

Przełom potoku Uhryń

Niewielki, ale bardzo ciekawy przełom wijącego się potoku Uhryń. Znajduje się w północnych krańcach Parku, nieopodal miejscowości Łabowa. Przełom ten utworzył się w związku z silnie działającą erozją wodną, zarówno denną jak i boczną. W samym korycie oraz na jego brzegach, odsłaniają się skały należące do formacji beloweskiej i łupków z Łabowej. Wiek ich tworzenia oszacowano na 23-65 mln lat temu (okres paleogenu). Są one w tym rejonie bardzo mocno sfałdowane, niejednokrotnie o różnym kącie zapadania. Dodatkowo różny przebieg potoku powoduje, że warstwy skalne raz układają się równolegle do spływu wód, a kawałek dalej poprzecznie. W najwyższej części przełomu obserwować można cienkie warstwy piaskowców i mułowców należące do formacji beloweskiej. Niżej występują różnobarwne, pstre łupki, tworzące tzw. pasiak. W poszczególnych warstwach zaobserwować można liczne hieroglify czyli odlewy form powstałych na dnie morskim. Liczne są też tak zwane strzałki kalcytowe – wystąpienia białego, krystalicznego kalcytu. Różnobarwność poszczególnych warstw skalnych występujących w potoku oraz ich ułożenie, tworzy bardzo ciekawą mozaikę, nadając temu miejscu dużej wyjątkowości.

Wzdłuż potoku znajduje się ścieżka dydaktyczna z tablicami informacyjnymi.

Mofeta w Muszynie-Złockie

Jest to obiekt unikatowy w skali regionu, jeśli nie całego kraju. Usytuowany jest w dnie bagnistego potoku, powyżej zabudowań należących do Muszyny-Złockie. Mofeta to miejsce suchych ekshalacji dwutlenku węgla.

Ich położenie między innymi w potoku, nadaje im specyficzny charakter – wypływ CO2 jest doskonale widoczny jako bąble sprawiające wrażenie gotującej się wody. Równocześnie z gazem wydobywają się tu wody – szczawy o typie HCO3-Ca-Fe. Mofeta ta znajduje się na dyslokacji tektonicznej, w której kontaktują się ze sobą utwory piaskowcowe i łupkowe, należące do formacji łupków z Malinowej, formacji szczawnickiej oraz formacji z Zarzecza.

Obiekt ten został nazwany imieniem prof. Henryka Świdzińskiego, wybitnego polskiego geologa. Objęty jest ochroną prawną w postaci pomnika przyrody nieożywionej. Jest to miejsce bardzo dobrze zagospodarowane. Znajduje się tu specjalny pomost, schodki oraz tablice informacyjne.

OBIEKTY PRZYRODNICZE

Dolina Roztoki Ryterskiej

To jedno z najpiękniejszych miejsc w polskich Karpatach. Głęboka, wcięta dolina Roztoki Małej i Roztoki Wielkiej, otoczona ładnie zachowanymi lasami jodłowo – bukowymi. Znajdują się tam cenne siedliska buczyny karpackiej, jaworzyny i olsów górskich oraz ścieżka przyrodnicza „Rogasiowy szlak”, która nawiązuje do znanej wszystkim książki dla dzieci „Rogaś z doliny Roztoki”. Jest tam wreszcie stanowisko czynnej ochrony płazów i gadów.

OBIEKTY KULTUROWE

Krynica-Zdrój

Jedno z największych i najważniejszych polskich uzdrowisk górskich, funkcjonujące już od XVIII wieku, a od 1807 roku uznane przez władze austriackie jako kurort. Przebywali tu między innymi: Jan Matejko, Henryk Sienkiewicz, Helena Modrzejewska czy Jan Kiepura. Z Krynicą-Zdrój związana była też postać Nikifora, słynnego malarza prymitywisty.

Do najważniejszych zabytków należą: kościół pw. Przemienienia Pańskiego z lat 1887-92, Stary Dom Zdrojowy z 1889 roku, a także drewniany, „chiński” pawilon postawiony w 1808 roku, dziś służący jako letnia pijalnia wody. Na brzegu potoku Kryniczanka stoją również, pochodzące z 2 połowy XIX wieku, zabytkowe, drewniane wille: „Biała Róża”, „Biały Orzeł”, „Romanówka”.

Cerkiew w Powroźniku

Jest to najstarsza, zachowana w bardzo dobrym stanie, drewniana cerkiew na terenie Beskidu Sądeckiego. Zbudowana została w latach 1604-1606. Jej patronem jest św. Jakub Młodszy Apostoł. Pierwotnie była cerkwią grekokatolicką, natomiast aktualnie mieści się w niej kościół rzymskokatolicki. Wpisana na listę UNESCO.

Zamek w Rytrze

Średniowieczny zamek położony na wzgórzu ponad rzeką Poprad. Zbudowany został prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. Do dnia dzisiejszego zachowały się części murów oraz baszty. Z ruin rozpościera się wspaniały widok na Rytro, dolinę Popradu oraz pasmo górskie Radziejowej.

Muzeum w Muszynie

Muzeum regionalne „Państwa Muszyńskiego”, mieści się w niewielkim dworku będącym rekonstrukcją zabytkowego, XVIII-wiecznego budynku, potocznie nazywanego „Zajazdem”. Znajduje się w nim ekspozycja poświęcona historii regionu.