Parki
krajobrazowe


FLORA

Charakterystyczną cechą obszaru Parku jest wyraźnie piętrowy układ roślinności. Część Parku to teren położony do wysokości 500 m n.p.m. To piętro pogórza, na którego obszarze dominują pola uprawne i łąki, a obok nich występują spore połacie lasów mieszanych z udziałem lipy, graba, buka i brzozy. Na obrzeżach potoków, nad Popradem i Dunajcem, występują łęgi olszowe oraz zarośla szuwarowe z mozgą trzcinową, manną fałdowaną, skrzypem bagiennym oraz trzciną pospolitą.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.Przejście do regla dolnego, sięgającego do wysokości 1100 m n.p.m. zaskakuje bogatym wiosną runem, ze śnieżyczką przebiśniegiem, kokoryczą pełną, różnymi gatunkami żywca, konwalią dwulistna, czosnkiem niedźwiedzim, a także znanym z dekoracyjności parzydłem leśnym. Jest to kraina jodły i buka, które z udziałem innych gatunków domieszkowych tworzą siedlisko buczyny karpackiej. U podnóża drzewostanu można tu spotkać także zawilca gajowego czy pierwiosnka lekarskiego, a latem posilić się owocami malini poziomek.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
W obrębie tego piętra oprócz lasów występują śródleśne łąki i pastwiska. Do najbardziej wartościowych gospodarczo należą: łąka rajgrasowa z dominującym rajgrasem wyniosłym, złocieniem i dzwonkiem rozpierzchłym oraz łąka mieczykowo – mietlicowa z pięknym mieczykiem dachówkowatym i mietlicą pospolitą. Na szczególną uwagę zasługują tu chronione: dziewięćsił bezłodygowy oraz liczne gatunki storczyków.

Regiel górny, występujący powyżej 1100 m n. p. m., to mało zróżnicowany bór świerkowy z borówczyskami.

Jednak i tu występują osobliwości przyrodnicze. Są nimi choćby ciepłolubne rośliny alpejskie jak kuklik górski czy pięciornik złoty. Na terenie Parku występują jedyne w Polsce stanowiska kwitnącego na jesieni głogu wielkoowocowego. Wartym uwagi jest ponadto występowanie endemicznego pierwiosnka omączonego, który wraz z cebulicą dwulistną znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze jako gatunek narażony na wyginięcie.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.