Parki
krajobrazowe


FAUNA

Rozległe i zwarte kompleksy leśne Popradzkiego Parku Krajobrazowego stwarzają doskonałe warunki do bytowania wielu gatunków zwierząt. Są „domem” licznych przedstawicieli dużych ssaków takich jak sarny, jelenie czy dziki. Do stałych mieszkańców sądeckich lasów zalicza się także wilki, lisy, kuny i tchórze.

Rodzina kotowatych reprezentowana jest przez rysia i żbika, a największym drapieżnikiem w Parku jest niedźwiedź brunatny. Przy odrobinie szczęścia można spotkać ponadto rzadkiego borsuka, gronostaja czy łasicę.

W górskich potokachuchodzących do Dunajca i Popradu, żyje wiele gryzoni, z których warto wymienić bobra europejskiego czy karczownika. Można także spotkać wydrę europejską.

Chroniony obszar Parku jest siedliskiem nie tylko ssaków, ale także ponad 160 gatunków ptaków. Wśród nich występują wyjątkowo rzadkie w skali kraju kuraki leśne jak głuszec czy jarząbek i wiele innych gatunków szczególnie cennych, jak puchacz, puszczyk uralski,

płochacz halny, orlik krzykliwy czy królujący w powietrzu orzeł przedni. Na obszarze tym gniazduje bocian czarny, występuje największy z naszych dzięciołów – dzięcioł czarny, a także wiele gatunków ptaków śpiewających, które razem tworzą bardzo zróżnicowaną i bogatą awifaunę.

Duża rozmaitość siedlisk przyrodniczych na terenie Parku daje możliwość występowania niemal wszystkim krajowym gatunkom płazów i gadów. Przemierzając leśne szlaki możemy tu spotkać nie tylko żabę trawną czy ropuchę szarą, ale także zaskrońca zwyczajnego, a nawet żmiję zygzakowatą. Wyjątkową osobliwość stanowi bardzo rzadki w skali kraju wąż Eskulapa. Bogactwo gadów reprezentują też jaszczurki: zwinka i żyworódka oraz padalec.

W siedliskach wodno – błotnych, obserwować możemy wszystkie gatunki polskich płazów ogoniastych, w tym bytującą w górskich potokach salamandrę plamistą.

Płazy bezogonowe – wcale nie mniej atrakcyjne – reprezentuje kumak górski oraz liczne ropuchy i żaby, których skrzek w ogromnych ilościach obserwować można w oczkach, zbiornikach wodnych i kałużach, także w pobliżu ścieżek.

O bogatą roślinność łąk śródleśnych dba 65 gatunków kolorowych motyli, a także inne brzęczące i przypominające o sobie owady.

Nie sposób ich nie zauważyć, szczególnie w słoneczne dni, kiedy w postaci rojów wiernie podróżują wraz z turystą. Z motyli szczególnie efektownie prezentują się: paź królowej, paź żeglarz oraz niepylak mnemozyna. Na terenie Parku zobaczyć też można jednego z najpiękniejszych polskich chrząszczy – nadobnicę alpejską.