Parki
krajobrazowe


Popradzki Park Krajobrazowy jest terenem o niezwykłych wartościach przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych. Malownicze doliny Dunajca i Popradu, zalesione pasma górskie Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej, a także bogactwo przyrodnicze to podstawowe walory, którymi Park ten może się poszczycić. Miarą jego wartości niech będzie fakt utworzenia obszaru Natura 2000 „Ostoja Popradzka” w znacznym stopniu pokrywającego się z obszarem Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Jeśli dołożymy do tego uzdrowiska słynące z wód leczniczych, otrzymamy jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów w Polsce.

Powołany do życia Popradzki Park Krajobrazowy jest największym tego typu parkiem w Małopolsce i jednym z największych w Polsce. Obejmuje większość Beskidu Sądeckiego. Rozciąga się od Krynicy i Tylicza na wschodzie po Krościenko i Łącko na zachodzie oraz od Starego Sącza na północy po granicę ze Słowacją na południu.

Nazwa Parku związana jest z położeniem jego części w znanej i bardzo cennej przyrodniczo dolinie Popradu.

Powierzchnia

53 419,30 ha

Data powołania

11.09.1987

Uchwały

Uchwały

ODDZIAŁ NADZORUJĄCY
Oddział w Woli Kroguleckiej

Obszary o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 7 Uchwały nr XLII/640/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego – plik shp do wykorzystania w programach GIS.