Parki
krajobrazowe


FLORA

Flora Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki charakteryzuje się zróżnicowaniem i bogactwem zbiorowisk roślinnych, a przy tym dużym stopniem ich naturalności. Pola uprawne i związane z nimi zbiorowiska segetalne zajmują ok. 32% powierzchni Parku, łąki i pastwiska ok. 11%. Powierzchniowo najwięcej, bo nieco ponad 47% terenu Parku, zajmują lasy.

Najczęściej występującym zbiorowiskiem leśnym jest zespół żyznej buczyny karpackiej. Tworzy on rozległe kompleksy w wyższych partiach Pasma Brzanki i Liwocza.

W drzewostanie dominującym gatunkiem jest tu oczywiście buk zwyczajny. Obok niego znaczny udział ma także jodła pospolita, a towarzyszy im między innymi klon jawor, brzoza brodawkowata, grab zwyczajny i dąb szypułkowy. W runie leśnym zobaczyć można między innymi żywca gruczołowatego i cebulkowego, zawilca gajowego czy marzankę wonną.

Oprócz żyznej buczyny karpackiej na terenie Parku występują też inne zespoły leśne. Wśród nich jest kwaśna buczyna górska z charakterystycznym dla niej ubogim runem w postaci trawiasto-mszystej, bór mieszany z roślinami takimi jak np. borówka czernica, konwalia majowa, orlica pospolita czy też jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym. W miejscach o wilgotnym podłożu występuje podgórski łęg jesionowy z gatunkami charakterystycznymi dla terenów podmokłych jak niecierpek pospolity,

czyściec leśny, podagrycznik pospolity czy śledziennica skrętolistna. Gdzieniegdzie, na terenie Parku występuje też grąd subkontynentalny. Wysoka wartość florystyczna Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki wynika między innymi z dużego udziału w szacie roślinnej gatunków chronionych. Do najcenniejszych, występujących na tym obszarze należą: orlik pospolity, języcznik zwyczajny, pokrzyk wilcza jagoda, a także storczyki, jak np. kukułka plamista czy szerokolistna. Charakterystyczny i warty uwagi jest duży udział we florze naczyniowej gatunków górskich. Najciekawsze z nich to: turzyca zwisła, paprotnik kolczysty, narecznica górska i śnieżyczka przebiśnieg. Poza opisanymi wyżej elementami flory, teren Parku  cechuje również bogaty świat królestwa grzybów. Z gatunków cennych pod względem przyrodniczym i podlegających ochronie, wymienić można miedzy innymi soplówkę jodłową, smardza jadalnego czy szyszkowca łuskowatego.